MEDICINÁLNÍ PLYNY

V souladu s postupem uplatňovaným v zemích Evropské Unie, definovaným v direktivě 2001/83/EC a ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky Reg-81 Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) získala firma Messer Technogas povolení k výrobě registrovaného léčivého přípravku včetně distribučního povolení pro: medicinální kyslík plynný, medicinální kyslík kapalný a medicinální oxid dusný (rajský plyn).

Vzhledem ke zpřísněným požadavkům pro skladování a výdej registrovaných medicinálních plynů byly schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv prodejní místa, která vyhovují stanoveným předpisům.

Prodejní místo Messer Olomouc společnosti PELAGASES s.r.o. je schváleno pro distribuci medicinálních plynů. Nabízíme plyny v lahvích od velikosti 2 litrů do 50 litrů, případně můžeme dodat požadované plyny ve svazcích či minitancích.

Nejčastěji prodávané medicinální plyny:

  • Medicinální kyslík plynný
  • Medicinální oxid dusný (rajský plyn)
  • Medicinální vzduch syntetický
  • Medicinální oxid uhličitý
  • Směsi plynů pro zdravotnictví
  • Kapalný dusík pro kryochirurgii i skladování

Před prvním odběrem je nutné mít uzavřenou Rámcovou kupní smlouvu na dodávky technických a vzácných plynů. Pro uzavření smlouvy kontaktujte obchodní zástupce firmy MTe. 

Více informací o medicinálních plynech naleznete na stránkách Messer Technogas s.r.o.